AIFC thành MP4

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AIFC sang MP4, hãy đưa tệp âm thanh AIFC mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại bên phải. Ngay sau khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ AIFC sang MP4 sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống tập tin MP4 của bạn.

Thêm hình ảnh phủ lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh phủ lên cho video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

AIFC 2 MP4

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AIFC sang MP4