AIFF thành WMV

  • Bước 1: Gửi tệp AIFF bạn muốn chuyển đổi sang WMV vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang WMV hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống video WMV của bạn.

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video WMV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AIFF 2 WMV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AIFF sang WMV