AIFF thành AVI

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh AIFF mà bạn muốn chuyển đổi sang AVI vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Thêm Hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video AVI của mình trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AIFF 2 AVI

Uploading..
Hình vẽ: Chuyển đổi AIFF sang AVI