AIFF sang MOV

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh AIFF bạn muốn chuyển đổi sang MOV vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nó để tải video MOV của bạn xuống.

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video MOV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AIFF 2 MOV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AIFF sang MOV