AAC sang 3GP.

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh AAC bạn muốn chuyển đổi thành 3GP vào ô tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang 3GP hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video 3GP của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AAC 2 3GP

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AAC sang 3GP.