AMR sang AIFF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AMR sang AIFF, hãy tải lên tệp âm thanh AMR mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chuyển đổi tập tin từ AMR sang AIFF sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy file sau khi đã chuyển đổi miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AMR 2 AIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AMR sang AIFF