AMR thành OGG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AMR sang OGG, chỉ cần tải âm thanh AMR mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ AMR sang OGG sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AMR 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AMR sang OGG