AMR thành VĂN BẢN

 • Bước 1: Gửi các tệp AMR mà bạn muốn chuyển đổi sang VĂN BẢN vào hộp tải lên ở phía trái.
 • Bước 2: Chuyển đổi tập tin từ AMR sang VĂN BẢN sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
 • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp được chuyển đổi của bạn miễn phí!

 • settings
  Phân biệt các người khác nhau:
  Expert Settings: Customize codec options
 • AMR 2 TEXT

  Uploading...
  Minh họa: Chuyển đổi AMR sang VĂN BẢN