APNG thành GIF

  • Bước 1: Đăng tải hình ảnh APNG mà bạn muốn chuyển đổi sang GIF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi đến khi quá trình chuyển đổi thành GIF hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp chuột vào đó để có kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

APNG 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi APNG sang GIF