JXL thành PDF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JXL sang PDF, chỉ cần gửi tệp JXL bạn muốn chuyển đổi lên bộ tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng tới một trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh PDF của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

JXL 2 PDF

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi JXL sang PDF