JXL thành PSD

  • Bước 1: Gửi hình ảnh JXL bạn muốn chuyển đổi sang PSD vào hộp tải lên phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ JXL sang PSD hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp PSD của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

JXL 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JXL thành PSD.