Chuyển đổi GIF sang APNG

  • Bước 1: Chọn hình ảnh GIF bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ GIF nào sang APNG bằng cách tải lên ảnh bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận ảnh được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

GIF 2 APNG

Uploading...

Điểm khác nhau giữa PNG và APNG là gì?

APNG là viết tắt của Animated Portable Network Graphics và là một phiên bản mở rộng của định dạng hình ảnh PNG. Như tên gọi của nó, hình ảnh APNG có khả năng chuyển động. Khi sử dụng trình chuyển đổi hình ảnh này, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ GIF nào thành một hình ảnh APNG có khả năng chuyển động. Lợi ích chính của APNG so với gif là nó cũng hỗ trợ độ trong suốt 8-bit và 24-bit. Ngoài ra, APNG vượt trội hơn GIF về kích thước tệp tin.

Hình minh họa: Chuyển đổi GIF sang APNG