ASF thành AVI

  • Bước 1: Gửi video ASF mà bạn muốn chuyển đổi sang AVI vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng AVI hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

ASF 2 AVI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ASF sang AVI