HEVC thành MOV.

  • Bước 1: Đưa video HEVC mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng MOV vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một lát trong khi đầu ra MOV của bạn được tạo thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MOV của bạn vào địa phương.

HEVC 2 MOV

Uploading...
Mô hình minh họa: Chuyển đổi HEVC sang MOV