AVIF thành PS

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AVIF thành PS, chỉ cần gửi tệp AVIF mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống ảnh PS của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

AVIF 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AVIF sang PS