AZW đến AZW3

  • Bước 1: Gửi tệp AZW bạn muốn chuyển đổi thành AZW3 sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ AZW sang AZW3 hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống và nhận ebook được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

AZW 2 AZW3

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi AZW thành AZW3