AZW sang AZW3

  • Bước 1: Đệ trình tệp AZW bạn muốn chuyển đổi sang AZW3 vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ AZW sang AZW3 hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy ebook đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

AZW 2 AZW3

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi AZW sang AZW3