EPUB thành CBR.

  • Bước 1: Chọn sách điện tử EPUB mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ EPUB nào sang CBR bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra của bạn CBR được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận được ebook đã chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

EPUB 2 CBR

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi EPUB thành CBR