Trình chuyển đổi AZW

  • Bước 1: Nhập định dạng xuất bản mong muốn cho ebook AZW của bạn vào trường tìm kiếm được cung cấp ở bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi tệp thành AZW, chỉ cần nhấp vào "đến AZW".
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp theo' để tiến đến giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp mà bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ AZW.
  • Bước 3: Tải lên tệp ebook AZW của bạn và chờ quá trình chuyển đổi mượt mà và nhanh chóng sẽ biến tệp thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu tệp đã định dạng mới của bạn.

Chuyển đổi AZW thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tệp ebook AZW ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.