Trình chuyển đổi EPUB

  • Bước 1: Nhập định dạng xuất phát mong muốn cho ebook EPUB của bạn vào ô tìm kiếm, nằm bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang EPUB, chỉ cần chọn 'sang EPUB'.
  • Bước 2: Nhấn vào 'Tiếp theo' để chuyển đến giao diện tải lên, trong đó bạn có thể chọn các tệp tin mà bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ EPUB.
  • Bước 3: Tải lên ebook EPUB của bạn và mong đợi quá trình chuyển đổi file thành công và êm thấm, chuyển thành định dạng mong muốn. Khi hoàn tất, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy file của bạn.

Chuyển đổi EPUB thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tệp ebook EPUB ngay lập tức. Việc chuyển đổi này hoàn toàn miễn phí.