BMP sang PCX

  • Bước 1: Gửi hình ảnh BMP mà bạn muốn chuyển đổi sang PCX vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Bấm vào đó để tải xuống hình ảnh PCX của bạn.

BMP 2 PCX

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi BMP thành PCX