BMP thành AI.

  • Bước 1: Gửi hình ảnh BMP mà bạn muốn chuyển đổi sang AI vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ BMP sang AI sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để lấy kết quả.

BMP 2 AI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi BMP sang AI.