TGA thành DDS.

  • Bước 1: Chọn hình ảnh TGA mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ TGA nào thành DDS bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ TGA sang DDS sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải về hình ảnh DDS của bạn.

TGA 2 DDS

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi TGA sang DDS