TGA đến DDS

  • Bước 1: Chọn hình ảnh TGA bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ TGA nào thành DDS bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chuyển đổi hình ảnh từ TGA sang DDS sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh DDS của bạn.

TGA 2 DDS

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TGA thành DDS