BMP sang EPS.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi BMP thành EPS, hãy gửi tệp BMP mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên ở bên phải. Ngay sau khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ BMP sang EPS hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh EPS của bạn vào máy một cách cục bộ.

BMP 2 EPS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi BMP thành EPS