APE thành AAC

  • Bước 1: Để bắt đầu quá trình chuyển đổi APE thành AAC, chỉ cần gửi tệp âm thanh APE mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ APE sang AAC hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

APE 2 AAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi APE thành AAC