CBR sang KINDLE

  • Bước 1: Chọn ebook CBR mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ CBR nào sang KINDLE bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi thành KINDLE hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận cuốn sách điện tử đã được chuyển đổi miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBR 2 KINDLE

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CBR sang KINDLE