CBR để Kindle

  • Bước 1: Chọn ebook CBR mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ CBR nào thành Kindle bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi thành Kindle hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống và nhận ebook được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBR 2 KINDLE

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi CBR thành Kindle