Epub đến txt

  • Bước 1: Gửi tệp CBZ bạn muốn chuyển đổi sang Kindle sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ CBZ sang Kindle hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống và nhận ebook được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể gửi tối đa 20 ebook đồng thời.

CBZ 2 KINDLE

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi epub thành txt