CDR sang PNG

  • Bước 1: Đệ trình hình ảnh CDR mà bạn muốn chuyển đổi sang PNG lên hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp PNG của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

CDR 2 PNG

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi CDR sang PNG