DNG đến PS

  • Bước 1: Gửi hình ảnh DNG bạn muốn chuyển đổi sang PS sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang PS hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DNG 2 PS

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DNG thành PS