DNG thành PS

  • Bước 1: Chuyển DNG hình ảnh bạn muốn chuyển đổi sang PS bằng cách tải lên hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang PS hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DNG 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DNG sang PS