DNG thành GIF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi DNG sang GIF, chỉ cần gửi hình ảnh DNG bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay sau khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng GIF hoàn tất.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải về sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DNG 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DNG sang GIF