DIVX thành MKV

  • Bước 1: Gửi video DIVX bạn muốn chuyển đổi sang MKV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MKV của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

DIVX 2 MKV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DIVX thành MKV