RM sang WMV

  • Bước 1: Gửi video RM mà bạn muốn chuyển đổi sang WMV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang WMV hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp WMV của bạn vào máy địa phương.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

RM 2 WMV

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi RM sang WMV