DIVX sang AVI

  • Bước 1: Chọn tệp DIVX mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ DIVX nào sang AVI bằng cách tải các hình ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang AVI hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu video AVI của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

DIVX 2 AVI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DIVX sang AVI