DIVX thành MOV

  • Bước 1: Đăng tệp DIVX mà bạn muốn chuyển đổi sang MOV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

DIVX 2 MOV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi DIVX sang MOV