DOCX thành EPUB

  • Bước 1: Gửi tài liệu DOCX mà bạn muốn chuyển đổi thành ebook EPUB vào hộp tải lên bên phải và chờ một chút cho đến khi quá trình tải lên hoàn thành.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi từ DOCX sang EPUB sẽ bắt đầu ngay lập tức và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải xuống tập tin EPUB và mở nó bằng ứng dụng đọc mà bạn muốn sử dụng.

DOCX 2 EPUB

Uploading...