Epub cho docx.

  • Bước 1: Tải lên một ebook ở định dạng EPUB. Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào hộp tải lên bên phải hoặc đơn giản bằng cách kéo tệp ở đó.
  • Bước 2: Chuyển đổi từ EPUB sang DocX sẽ bắt đầu ngay lập tức. Thông thường, nó hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Khi Sách điện tử EPUB của bạn đã được chuyển đổi thành công, bạn sẽ có thể tải xuống một tài liệu DocX có thể chỉnh sửa.

EPUB 2 DOCX

Uploading...