Epub thành Docx.

  • Bước 1: Tải lên một ebook trong định dạng EPUB. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào hộp tải lên phía bên phải hoặc chỉ cần kéo tập tin đó vào đó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi từ EPUB sang DOCX sẽ bắt đầu ngay lập tức. Thông thường, quá trình này hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi sách điện tử EPUB của bạn đã được chuyển đổi thành công, bạn sẽ có thể tải xuống tài liệu DOCX có thể chỉnh sửa.

EPUB 2 DOCX

Uploading...