Chuyển đổi EPUB sang MD.

  • Bước 1: Chọn tài liệu EPUB bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ EPUB nào sang MD bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi thành MD hoàn tất.
  • Bước 3: Khi đã hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để có kết quả.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên đến 20 sách điện tử và chuyển đổi sang định dạng markdown cùng lúc.

EPUB 2 MD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi EPUB thành MD