Chuyển đổi HTML sang MD

  • Bước 1: Đưa tài liệu HTML bạn muốn chuyển đổi sang MD vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang MD hoàn tất.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào đó để lấy kết quả.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể nộp đến 20 tài liệu và chuyển đổi sang định dạng markdown cùng lúc.

HTML 2 MD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi HTML sang MD