Chuyển file DOCX sang MARKDOWN

  • Bước 1: Đưa tài liệu DOCX bạn muốn chuyển đổi thành MARKDOWN vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút khi đầu ra MARKDOWN của bạn được tạo.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấn vào đó để tải tài liệu MARKDOWN của bạn.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên đến 20 tài liệu và chuyển đổi sang markdown cùng một lúc.

DOCX 2 MARKDOWN

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi từ Định dạng DOCX sang MARKDOWN