Chuyển đổi HTML sang MARKDOWN

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi HTML sang MARKDOWN, chỉ cần gửi tài liệu HTML bạn muốn chuyển đổi lên máy tải dữ liệu bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một khoảnh khắc cho đến khi quá trình chuyển đổi từ HTML sang MARKDOWN hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Sử dụng công cụ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên đến 20 tài liệu và chuyển đổi sang định dạng markdown cùng một lúc.

HTML 2 MARKDOWN

Uploading...