EPUB thành RTF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên ebook EPUB của bạn vào bộ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo thả hoặc nhấp chuột vào ebook của bạn.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra RTF của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

EPUB 2 RTF

Uploading...
Hình Minh Họa: Chuyển đổi EPUB sang RTF