RTF sang EPUB

  • Bước 1: Chọn tệp RTF bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp RTF nào sang định dạng EPUB bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào đó để lấy kết quả.

RTF 2 EPUB

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RTF thành EPUB.