TS sang WMA

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TS sang WMA, chỉ cần gửi video TS mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi tạo tệp WMA đầu ra của bạn.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

TS 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TS sang WMA