Chuyển đổi từ định dạng FITS sang JPEG.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi FITS sang JPEG, hãy đăng tải hình FITS mà bạn muốn chuyển đổi lên người tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ FITS sang JPEG hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp JPEG của bạn vào máy cục bộ.

FITS 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FITS thành JPEG