Phù hợp với JPEG

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi phù hợp sang JPEG chỉ cần gửi hình ảnh phù hợp mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ phù hợp sang JPEG hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp JPEG của bạn cục bộ.

FITS 2 JPEG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi phù hợp thành JPEG