FLV sang 3GP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ FLV sang 3GP, chỉ cần gửi video FLV bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ FLV sang 3GP hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi miễn phí!

FLV 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FLV thành 3GP