AVI sang OGV.

  • Bước 1: Gửi video AVI mà bạn muốn chuyển đổi sang OGV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp OGV của bạn vào máy cục bộ.

AVI 2 OGV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi AVI sang OGV