FLV thành SWF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi FLV thành SWF, hãy tải lên video FLV mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở phía bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng SWF hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video SWF của bạn vào máy cục bộ.

FLV 2 SWF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FLV sang SWF