Avi đến WMV

  • Bước 1: Chọn tệp SWF bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ SWF nào thành WMV bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra WMV của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống kết quả miễn phí.

SWF 2 WMV

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi SWF thành WMV