SWF sang WEBM

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi SWF sang WEBM, chỉ cần gửi tệp SWF mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng WEBM hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

SWF 2 WEBM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi SWF sang WEBM