GIF thành AI

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi GIF sang AI, chỉ cần gửi hình ảnh GIF bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ GIF sang AI sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh AI của bạn.

GIF 2 AI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF thành AI.