Gif đến ai

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi GIF thành AI chỉ cần gửi hình ảnh GIF mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ GIF sang AI sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh AI của bạn.

GIF 2 AI

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi GIF thành AI