GIF ĐẾN MP4.

  • Bước 1: Gửi hình ảnh GIF bằng cách nhấp vào hộp tải lên hoặc kéo và thả nó ở đó.
  • Bước 2: Đợi một lát cho đến khi video MP4 của bạn đã sẵn sàng để tải xuống
  • Bước 3: Chỉ cần nhấp vào nút Tải xuống để lấy video MP4 của bạn

GIF 2 MP4

Uploading...

Trình chuyển đổi video GIF sang MP4 miễn phí

Bộ chuyển đổi trực tuyến miễn phí của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ hình ảnh GIF nào thành video MP4 chỉ bằng cách gửi nó.

Sự khác biệt giữa GIF và MP4

GIF là một định dạng hình ảnh bitmap đã được phổ biến đặc biệt phổ biến trong những ngày đầu của Internet nhưng vẫn đang được sử dụng. Mặt khác, MP4 là một định dạng video nén hiện đại. Bộ chuyển đổi của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi GIF sang MP4.

Giới thiệu về video MP4.

Chúng tôi là giải pháp tốt nhất để chuyển đổi hình ảnh GIF của bạn thành các video MP4 nén. Và vâng, bộ chuyển đổi này miễn phí 100% - không có phí ẩn.

Chất lượng video tuyệt vời

Khi tạo video MP4 của bạn, chúng tôi cố gắng duy trì tốc độ khung hình ban đầu của GIF để cung cấp trải nghiệm chuyển đổi tốt nhất có thể.

Thành viên của ứng dụng chuyển đổi

Dịch vụ này là thành viên của ứng dụng Converter, một bộ sưu tập dịch vụ chuyển đổi tệp và tệp duy nhất.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Các tệp GIF của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau khi chuyển đổi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không chia sẻ chúng hoặc thậm chí chỉ cần nhìn vào họ.